Warunki gwarancji

1. 7ANNA Sp. z o.o. Sp. k. (dalej zwana 7ANNA), producent Rondo udziela gwarancji na nowe rowery z tytułu wad materiału i produkcji na okres 3 lat.

2. Jeśli zauważono jakiekolwiek usterki w rowerze, Klient musi natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i powinien zgłosić to sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Korzystanie z uszkodzonego roweru powoduje utratę gwarancji, może doprowadzić do bardziej rozległego uszkodzenia i może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia rowerzysty.

3. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia, w którym produkt został zakupiony. Zakup roweru musi być udokumentowany paragonem oraz wypełnioną kartą gwarancyjną (która zawiera następujące informacje: datę zakupu, numer seryjny ramy, nazwę modelu roweru, imię i nazwisko klienta oraz imię i nazwisko sprzedawcy).

4. Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie można jej przenieść na kolejnych właścicieli.

5. Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji powinny być wykonane za pośrednictwem sprzedawcy, u którego został zakupiony rower.

6. Rower powinien być poddany obowiązkowemu przeglądowi między 3 i 5 tygodniem od daty zakupu (lub po 50 km jazdy) u autoryzowanego sprzedawcy rowerów. Przegląd powinien być udokumentowany w karcie gwarancyjnej. Nieprzestrzeganie tego zalecenia powoduje utratę gwarancji.

7. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy rower zostanie sprzedany przez autoryzowanego dystrybutora w gotowym do jazdy stanie.

8. W przypadku konieczności wymiany części roweru w ramach gwarancji, producent dostarczy nową część pozbawioną wad lub jej odpowiednik. Nie zawsze istnieje możliwość dostarczenia identycznej części. Decyzja, czy zepsuta część wymaga wymiany lub naprawy, będzie dokonana przez sprzedawcę, który sprzedał rower. Decyzja sprzedawcy będzie ostateczna i wiążąca. Jeśli zgłoszenie reklamowe dotyczy malowanej części, która jest niedostępna w żądanym kolorze ( z powodu zakończenia oferowania danego koloru, lub braku na magazynie) 7ANNA zastrzega sobie prawo do wymiany tych części na analogiczne części w innym dostępnym aktualnie kolorze.

9. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia opon, łańcucha, klocków hamulcowych, łożysk, kół zębatych oraz tarcz. Centrowanie kół, smarowanie, regulacja hamulców, regulacja napędu i inne typowe procedury konserwacji nie są objęte gwarancją i muszą być przeprowadzone przez profesjonalny warsztat rowerowy na koszt klienta.

10. Gwarancja nie obejmuje: kosztów robocizny za wymianę części, farby i naklejek, problemów wynikających z nadmiernych obciążeń występujących podczas ekstremalnej jazdy
lub z niewłaściwej techniki jazdy. Gwarancja nie obejmuje: kosztów podróży lub transportu do i od autoryzowanego dealera. Takie koszty, jeśli w ogóle, są ponoszone przez właściciela.

11. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli: karta gwarancyjna jest wypełniona nieprawidłowo lub niekompletnie, wszelkie nieautoryzowane zmiany zostały dokonane w rowerze przez klienta, uszkodzenie zostało spowodowane przez niezatwierdzone części, które zostały nieprawidłowo zamontowane w rowerze; produkt nie był używany, konserwowany lub naprawiany zgodnie z instrukcją producenta, rower został sprzedany zdemontowany, lub tylko częściowo zmontowany, produkt został przekazany osobom trzecim.

12. Wskazówki dotyczące gwarancji powinny być dostarczone przez dystrybutora produktu w danym regionie, w którym został on zakupiony.

13. Gwarancja Wymiany Powypadkowej obejmuje uszkodzenia powstałe w wypadku lub podczas nadmiernych obciążeń generowanych przez takie manewry jak skoki lub rzucanie rowerem. Takie uszkodzenia nie będą objęte gwarancją jednak 7ANNA oferuje możliwość wymiany produktu za 50% pierwotnej sugerowanej ceny detalicznej w ramach polityki Wymiany Powypadkowej. Warunki takiej wymiany są następujące: Wymiana Powypadkowa dotyczy części wykonanych przez 7ANNA, które są zamontowane w rowerach; wszystkich ramach Rondo na okres 3 lat od daty zakupu; 7ANNA zastrzega sobie prawo odstąpienia od Gwarancji Wymiany Powypadkowej bez dalszych wyjaśnień, Gwarancja Wymiany Powypadkowej nie stosuje się do części uszkodzonych w innych sytuacjach niż jazda (na przykład Gwarancji Wymiany Powypadkowej nie obejmuje części, które zostały uszkodzone podczas transportu), Gwarancji Wymiany Powypadkowej nie ma zastosowania w przypadku całych rowerów. Wymianę Powypadkową stosuje się tylko do części wykonanych przez 7ANNA, które są zamontowane w rowerach.

14. Niniejsza gwarancja zapewnia pierwotnemu właścicielowi pewne prawa i prawo do reklamacji, a także pierwotny właściciel może posiadać inne prawa, a także prawa do reklamacji, w zależności od państwa, jurysdykcji, kraju lub prowincji. Informujemy, że jest to ostateczne oświadczenie 7ANNA i wszystkie środki dostępne pierwotnemu właścicielowi są podane w niniejszym dokumencie. 7ANNA nie zezwala czy też upoważnia żadnego podmiotu (w tym autoryzowanych  dystrybutorów) do rozszerzania przedstawionego zakresu gwarancji lub dorozumianych gwarancji w jego imieniu. Pierwotny właściciel zgadza się, że odpowiedzialność 7ANNA wynikająca z niniejszej gwarancji w żadnym wypadku nie powinna być większa niż pierwotna cena zakupu. W żadnym wypadku 7ANNA nie bierze odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe. Wszystkie inne środki prawne, zobowiązania, zobowiązania prawne, gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, wynikające z prawa lub w inny sposób, w tym (ale nie
tylko) zawierające dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, dorozumiane gwarancje wynikające z procesu wykonania, prowadzenia działalności handlowej lub korzystania z handlu, oraz dorozumiane gwarancje przydatności, są odrzucone przez 7ANNA i wycofane przez pierwotnego właściciela. Niektóre stany, jurysdykcje, kraje i prowincje nie zezwalają na niektóre lub wszystkie ograniczenia określone w niniejszym dokumencie lub na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. Jeśli jakiekolwiek postanowienie okazuje się niewykonalne, to tylko to postanowienie powinno zostać usunięte, a wszystkie inne mają zastosowanie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel